VASILEVA, M. Нови перспективи пред археологията: археометричен анализ на предмети от медни сплави от VIII-III в. пр. Хр. от територията на югоизточна България: New prospects for archaeology: Аrchaeometric analysis of objects of copper based alloys from the 8th–3rd century BC in southeastern Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 137–161, 2015. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-137-161. Acesso em: 1 jul. 2022.