HRISTOVA, I. The use of plants in ritual context during Antiquity in Bulgaria: overview of the archaeobotanical evidence: Използване на растенията в ритуален контекст през античността: преглед на археоботаничните данни. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 117–135, 2015. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-2-2015-117-135. Acesso em: 21 feb. 2024.