GUROVA, M. Международна конференция „Селища, култура и мобилност в Балканската праистория”, 13-14.03.2015 г., Скопие, Македония: International conference “Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehistory”, 13-14 of March, 2015, Skopje, Macedonia. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 5, n. 1, p. 87-89, 25 Jun. 2015.