ZLATEVA, B.; KULEFF, I. Aналитични методи за определяне на елементния и изотопен състав на стъклени мозаични късчета: Analytical methods for determination of elemental and isotopic content of glass mosaic tesserae. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 53–68, 2015. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-1-2015-53-68. Acesso em: 4 jul. 2022.