NANKOV, E. The Mobility of Macedonian Army in Thrace during the Reign of Philip II and the Inscribed Lead Sling Bullets from Kozi Gramadi: Мобилността на македонската войска в Тракия по времето на Филип II и оловните тежести за прашка с надписи от Кози грамади. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 1–13, 2015. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-5-1-2015-1-13. Acesso em: 29 jun. 2022.