GETOV, L. ГОРБАНИАДА. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 241-266, 30 Dec. 2014.