KULEFF, I. Четвърти Балкански симпозиум по археометрия, 27-30 септември 2014, Несебър, България: Forth Balkan Symposium on Archaeometry, 27-30 September 2014, Nessebаr, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 237-240, 30 Dec. 2014.