KULEFF, I. Четвърти Балкански симпозиум по археометрия, 27-30 септември 2014, Несебър, България: Forth Balkan Symposium on Archaeometry, 27-30 September 2014, Nessebаr, Bulgaria. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 237–240, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-237-240. Acesso em: 5 jul. 2022.