GEORGIEVA, P. Opportunities for tracing influences of the Balkans on Anatolia during the end of the fifth and the beginning of the fourth millennium BC: Възможности за проследяване на влияния от Балканите към Анатолия в края на петото и началото на четвъртото хилядолетие пр. Хр. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 217–236, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-217-236. Acesso em: 5 jul. 2022.