FILIPOVIĆ, D. Southwest Asian founder- and other crops at Neolithic sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 195-215, 30 Dec. 2014.