FILIPOVIĆ, D. Southwest Asian founder- and other crops at Neolithic sites in Serbia: Първите доместикати от Близкия Изток и други културни растения от неолитни обекти в Сърбия. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 195–215, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-195-215. Acesso em: 5 jul. 2022.