MARINOVA, E.; KRAUSS, R. Archaeobotanical evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian context: chronological framework, plant economy and land use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 179-194, 30 Dec. 2014.