MARINOVA, E.; KRAUSS, R. Archaeobotanical evidence on the Neolithisation of Northeast Bulgaria in the Balkan-Anatolian context: chronological framework, plant economy and land use: Археоботанични свидетелства за неолитизацията на Североизточна България в Балкано-Анатолийски контекст: хронология, използване на растителните видове и земята. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 179–194, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-179-194. Acesso em: 5 jul. 2022.