BRAMI, M. N. House-related practices as markers of the Neolithic expansion from Anatolia to the Balkans: Практики от жизнения цикъл на неолитните жилища като маркери на неолитната експанзия от Анатолия към Балканите. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 161-177, 30 Dec. 2014.