BRAMI, M. N. House-related practices as markers of the Neolithic expansion from Anatolia to the Balkans: Практики от жизнения цикъл на неолитните жилища като маркери на неолитната експанзия от Анатолия към Балканите. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 161–177, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-161-177. Acesso em: 5 jul. 2022.