DZHANFEZOVA, T.; DOHERTY, C.; ELENSKI, N. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria: В зората на рисуването: раннонеолитната керамика от Джулюница, Великотърновско (Централна Северна България). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 137–159, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-2-2014-137-159. Acesso em: 23 apr. 2024.