DZHANFEZOVA, T.; DOHERTY, C.; ELENSKI, N. Shaping a future of painting: the early Neolithic pottery from Dzhulyunitsa, North Central Bulgaria: В зората на рисуването: раннонеолитната керамика от Джулюница, Великотърновско (Централна Северна България). Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 2, p. 137-159, 30 Dec. 2014.