CHUKALEV, K. Годишна конференция на Международната организация за компютърни приложения и количествени методи в археологията, 22-25 април 2014 г., Париж, Франция: Annual conference of the International organisation for Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, 22-25 April 2014, Paris, France. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 85–92, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-85-92. Acesso em: 30 jun. 2022.