DIMITROV, Z. Втора Международна конференция за Дунавските провинции на Римската империя: религията и възприемането на чуждата култура: 2nd International Conference on the Roman Danubian Provinces: “Religion and Acculturation in the Danubian Provinces”. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 1, p. 81-83, 21 May 2014.