STOYANOVA, D.; RABADJIEV, K.; STOYANOV, T. Архитектура и Археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 стр.: Architecture and Archaeology. Book review: М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 p. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 69–76, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-69-76. Acesso em: 4 jul. 2022.