STOYANOVA, D.; RABADJIEV, K.; STOYANOV, T. Архитектура и Археология. Рецензия на М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 стр.: Architecture and Archaeology. Book review: М. Русева, Методика за научно изследване на тракийската архитектура. Анализи, тълкуване, символика, София, 2013, 182 p. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, v. 4, n. 1, p. 69-76, 21 May 2014.