MISHINA, T.; MATSANOVA, V. Рецензия/отговор: Я. Бояджиев. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство1. Be-JA, 3.1, 2013, 67-98: Paper review/Response: Y. Boyadzhiev. Flat sites and tells – reasons for the differences in their settlement and dwelling organization.2 Be-JA, vol.3.1, 2013, 67-98. Bulgarian e-Journal of Archaeology | Българско е-Списание за Археология, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 63–67, 2014. Disponível em: https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-4-1-2014-63-67. Acesso em: 3 jul. 2022.