(1)
Dimitrov, P. Оловен модел за анонимен владетелски печат от Велики Преслав: Lead Model of Anonymous ruler’s Seal from Veliki Preslav. Be-JA 2012, 2, 79-81.