(1)
Vasileva, M. Международен симпозиум „Виртуална археология, музеи и културен туризъм” , 25-28 септември 2013 г, Делфи, Гърция: First International Workshop on Virtual Archaeology, Museums & Cultural Tourism, 25-28 September 2013, Delphi, Greece. Be-JA 2013, 3, 357-365.