(1)
Kuleff, I. Рецензия на Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македонија, ISBN 978-9989-107-25-2: Book Review: Диjaна Ванчевска, Билjaна Бозароска-Павловска, Конзервациjа на Метални Археолошки Предмети, 2013, Народната банка на Република Македониja, ISBN 978-9989-107-25-2. Be-JA 2013, 3, 347-349.