(1)
Alexandrov, S.; Ivanov, G.; Hristova, T.; Kazashki, N. The Necropolis of the Prehistoric Baley Settlement (preliminary Note on the Results from the 2013 investigations): Некрополът на праисторическото селище Балей (предварително съобщение за резултатите от проучванията през 2013 г.). Be-JA 2013, 3, 315-324.