(1)
Johanne Nyland, A. Quarrying in the Stone Age and Bronze Age in Southern Norway Studied As a Socially Situated Phenomenon: Добиването на каменни суровини през неолита и бронзовата епоха в Норвегия, изучавано като социален феномен. Be-JA 2017, 7, 133-154.