(1)
Giurdzhiiska, D. Технологични наблюдения върху декоративната техника в гробницата при с. Александрово. Проблемът за органичните свързватели в античността: Technological Observations on the Painting Techniques at Alexandrovo Tomb. The Problem of the Organic Binding Medium in the Antiquity. Be-JA 2013, 3, 137-154.