(1)
Boyadzhiev, Y. Открити селища и селищни могили – причини за различията в селищното и жилищното устройство: Flat Sites and Tells – Reasons for the Differences in Their Settlement and Dwelling Organization. Be-JA 2013, 3, 67-98.