(1)
Kuleff, I. Електрохимични методи в археометрията, консервацията и реставрацията Рецензия на A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer: Book Review: A. Doménech-Carbó, M. T. Doménech-Carbó and V. Costa. Electrochemical Methods in Archaeometry, Conservation and Restoration. 2009, Springer, ISBN 978-3-540-92867-6, E-ISBN 978-3-540-92868-3. Be-JA 2012, 2, 137-140.