(1)
Petrov, V. Нови аспекти в типологизацията и терминологията на селищните обекти в праисторията: New Considerations for the Typology and Terminology of Prehistoric Settlements. Be-JA 2012, 2, 123-133.