(1)
Venelinova, S. Селищната система през античността по горното течение на река Голяма Камчия (по данни от теренна експедиция „Камчия” във Върбишко): Settlement Pattern Along the Upper Course of River Golyama Kamchya in Antiquity. Be-JA 2012, 2, 61-91.