(1)
Balabanov, P. Търговията с гръцки амфори през елинистическата епоха според находки от Шуменско: Greek Amphorae Trade During the Hellenistic Period According to Finds from Shumen District. Be-JA 2012, 2, 37-60.