(1)
Slavchev, V. Международна конференция „Изток и Запад. Култура и цивилизация по Долния Дунав”, 12-14 октомври 2011 г., Кълъраш, Румъния: International Conference “East and West. Culture and Civilization at the Lower Danube”, October 12-14, 2011, Călăraşi, Romаnia. Be-JA 2012, 2, 109-111.