(1)
Dimitrov, K. Археометрия-та на Ивелин Кулев или как се пише разбираемо за сложна материя? Представяне на книгата „Археометрия“ с автор Ивелин Кулев. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София 2012: The Archeometry of Ivelin Kuleff or How to Write Intelligibly of a Complicated Matter? Book Promotion “Archeometry”, Author Ivelin Kuleff. University Press “St. Kliment Ohridski”, Sofia 2012. Be-JA 2012, 2, 93-96.