(1)
Terziiska-Ignatova, S. Законът за културното наследство и новата наредба за извършване на теренни археологически проучвания: добри решения за българското археологическо наследство или нови проблеми? The Cultural Heritage Law and the New Regulation(s) for Conducting Archaeological Fieldwork: A Good Decision for the Bulgarian Archaeological Heritage or a New Problem?. Be-JA 2012, 2, 67-72.