(1)
Bogosavljević-Petrović, V.; Marković, J. History and Current Studies of Petroarcheological Data from the Neolithic and Eneolithic in Serbia: Петро-археологически изследвания на неолита и халколита на Сърбия – история и състояние на проучванията. Be-JA 2012, 2, 51-66.