(1)
Gurova, M. ‘Balkan Flint’ – Fiction and/Or Trajectory to Neolithization: Evidence from Bulgaria: ‘Балканският флинт’ – фикция и/или траектория към неолитизацията: данни от България. Be-JA 2012, 2, 15-49.