(1)
Gurova, M. Международна конференция „The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions” (Долният Дунав през праисторията: промени в ландшафта и взаимодействието човек – околна среда), 3-5 ноември 2010 г., Александрия (Румъния): International Conference “The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human-Environment Interactions.” Be-JA 2011, 1, 155-158.