(1)
Mateva, B. Проблеми на охраната и използването на паметниците на културата за туристически цели: Problems of Preservation and Utilisation of Cultural Monuments for Touristic Purposes. Be-JA 2011, 1, 123-126.