(1)
Gurova, M. Етнографски и археологически дикани: трансрегионална перспектива: Ethnographic and Archaeological Tribula: Transregional Perspective. Be-JA 2011, 1, 1-39.