(1)
Hadzhipetkov, I. Ground Stone Tools from the Late Neolithic Site Hlebozavoda, Nova Zagora District. Be-JA 2017, 7, 261-274.