(1)
Ivanov, M. Earthenware in Private Worship. Examples from Serdica: Керамични съдове в частната култова практика: примери от Сердика. Be-JA 2017, 7, 245-260.