(1)
Boteva, D.; Tzvetkova, J. .; Grozdanova, L. . Българската нумизматична наука и предизвикателствата на дигиталната епоха: Bulgarian Numismatics and the Challenges of the Digital Age. Be-JA 2024, 14, 169-179.