(1)
Boyadzhiev, K. Международна конференция „Трите страни на една история: Балканите, степите и пустата, или триъгълната матрица на края на неолитните култури“ 26–29 февруари 2024, Букурещ, Румъния: International Conference “Three Sides of Every Story: The Balkans, the Steppe and the Puszta, the Triangular Matrix of the Neolithic collapse” 26th–29th February 2024, Bucharest, Romania. Be-JA 2024, 14, 165-168.