(1)
Ivanov, M. Късноантичната баня при минералния каптаж на Сердика: The Late Antique Bath at the Mineral Catchment of Serdica. Be-JA 2023, 13, 67-97.