(1)
Grigorov, V.; Todorova, L. Статистическо изследване на битовата керамика от обект „Дворцов център – изток” в Плиска (първи етап): Statistical Analysis of the Household Ware of ‘Palace Centre-east’ Site in Pliska (first Stage). Be-JA 2016, 4, 1-34.