(1)
Chukalev, K. PeBA 2022: Трета международна конференция „Перспективи на балканската археология“, 25–28 май 2022 г., Охрид, Република Северна Македония: PeBA 2022: 3rd PeBA International Conference “Perspectives on Balkan Archaeology”, 25–28 May 2022, Ohrid, Republic of North Macedonia. Be-JA 2022, 12, 357–366.