(1)
Russeva, V.; Manoilova, L.; Ivanov, S. Pазказът на костните останки: два скелета от вкопано жилище № 10, ранносредновековен комплекс Брестница–Полето, Северозападна България: The Bone Remains Testimony: Two Skeletons in a Dugout Dwelling 10 from the Early Medieval Complex Brestnitsa–Poleto, Northwestern Bulgaria. Be-JA 2022, 12, 159-176.