(1)
Ivanov, S.; Avdeev, G.; Giurdzhiiska-Ivanova, D.; Zlateva, B.; Lesigyarski, D. Ранносредновековният железодобивен комплекс Брестница–Полето в Северозападна България: хронология и археометричен анализ (предварителни данни): The Early Medieval Iron Bloomery Complex Brestnitsa–Poleto in North-Western Bulgaria: Chronology and Archaeometric Analysis (preliminary Data). Be-JA 2022, 12, 133-158.