(1)
Borisova-Katsarova, I. Към въпроса за развитието на Сердика през римската и късноримската епохи: On the Question of the Development of Serdica During the Roman and the Late Roman Period. Be-JA 2021, 11, 205-229.