(1)
Zhivkov, V. Находки от района на Вършец в контекста на прехода от желязна към римска епоха в Северна България (III в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр.) : Finds from Varshets in the Light of the Transition from the Late Iron Age to the Roman Period in Northern Bulgaria (3rd Century BC – Beginning of 2nd Century AD). Be-JA 2021, 11, 143-184.