(1)
Filipović, D. “Granaries” of Early Iron Age Kalakača, Northern Serbia and the Issue of Archaeobotanical Taphonomy: “Зърнохранилища” от РЖЕ обект Калакача в северна Сърбия и въпросът на археоботаничната тафономия. Be-JA 2015, 5, 99-115.