(1)
Valchev, I. Култът към Юпитер в долнодунавските провинции по времето на Тетрархията: The Cult of Jupiter in the Lower Danube Provinces During the Tetrarchy. Be-JA 2021, 11, 103-120.