(1)
Todorova, E. LRCW 7: 7-ма международна конференция по късноантична битова керамика, кухненска керамика и амфори от Средиземноморието: археология и археометрия „Краят на късноантичната керамика. Последни векове на кръстопът”: LRCW 7: 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry “The End of Late Roman Pottery. The Last Centuries at the crossroads.” Be-JA 2019, 9, 273-281.