(1)
Gurova, M. Editorial / От редколегията. Be-JA 2017, 7, iv-v.